DZIEJE BRZOZOWA i KOLEGIATY


2 X 1359 r. - przywilej lokacyjny Kazimierza Wielkiego na założenie wsi Brzozowa

1384 r. - nadanie przez królową Marię Węgierską Brzozowa jako uposażenie biskupów przemyskich

1399 r. - przypuszczalna data budowy i konsekracji kaplicy na miejscu pierwotnej lokacji pocz. XV w. - budowa kościoła w Brzozowie (mieście)

1487 r. - pierwsze wzmianki o szkole parafialnej i szpitalu dla ubogich

1518 r. - powstanie Bractwa Literatów NMP

1529 r. - konsekracja kościoła szpitalnego p.w. św. Zofii

1630 r. - podniesienie kościoła parafialnego do godności prepozytury, erekcja kolegium mansjonarzy

1657 r. - najazd Rakoczego i spalenie miasta wraz z kościołem prepozyturalnym i szpitalnym

1668 r. - rozpoczęcie budowy nowego, murowanego kościoła z fundacji bpa S. Sarnowskiego

1688 r. - konsekracja nowego kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego przez bpa J. S. Zbąskiego

1697 r. - budowa nowego kościoła szpitalnego

1701 r. - ukończenie budowy ołtarza głównego

1723 r. - przemyski synod diecezjalny w Brzozowie, dokończenie budowy i pokrycie blachą miedzianą wież, budowa murowanej dzwonnicy

1724 r. - erekcja Brzozowskiej Kapituły Kolegiackiej i nadanie jej statutów

1745 r. - przybycie księży misjonarzy do Brzozowa

1746 r. - utworzenie dekanatu brzozowskiego

1758 r. - dobudowanie naw bocznych i kaplic M Bożej i N.S.J.

1760 r. - erekcja seminarium duchownego w Brzozowie i poświęcenie domu księży misjonarzy

1772 r. - wymiana pokrycia z dachówki na blachę miedzianą, położenie nowej posadzki, sprawienie nowego wyposażenia (ławek, konfesjonałów i tronu biskupiego)

1782 r. - zniesienie domu księży misjonarzy i seminarium duchownego w Brzozowie

1784 r. - zniesienie wszystkich bractw kościelnych

1788 r. - dekret władz austriackich zezwalający tylko na trzech kapłanów w Brzozowie i znoszący kapitułę

1852 r. - wydzielenie z parafii brzozowskiej nowej parafii w Starej Wsi

1858 r. - obchody stulecia umieszczenia obrazu Matki Bożej Ognistej w kaplicy i koronacja obrazu koronami biskupimi

1902-1905 r. - remont kościoła, dzwonnicy i ogrodzenia, przemalowanie ołtarzy w kolorze zielonym (ks. proboszcz M. Biały)

1927 r. - uruchomienie zdroju pod Brzozowem i domu wypoczynkowego dla kleryków

1937 r. - pokrycie dachu blachą miedzianą i montaż instalacji elektrycznej w kościele (ks. proboszcz G. Kielar)

1941-1946 r. - działalność seminarium duchownego w Brzozowie-Zdroju

1960 r. - wykonanie odwodnienia placu kościelnego, zradiofonizowanie kościoła (ks. proboszcz W. Lewiński)

1967-1971 r. - remont kapitalny kościoła (wzmocnienie fundamentów i sklepień, inne prace zabezpieczające: ks. proboszcz J. Pudło)

1975 r. - dekret prymasa Polski abpa Stefana kardynała Wyszyńskiego o wznowieniu kapituły kolegiackiej

1988 r. - obchody 300-lecia konsekracji kościoła w Brzozowie, poświęcenie Domu Katechetycznego im. ks. B. Misiałowicza

1993 r. - obchody 300 rocznicy śmierci ks. B. Misiałowicza, budowniczego kościoła

1995 r.- poświęcenie przez abpa J. Michalika kaplicy wotywnej w Brzozowie-Zdroju

1996 r. - poświęcenie organów

1996 r. - otwarcie kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu

1996-2000 r. - konserwacja i renowacja ołtarza głównego

1999-2001 r. - konserwacja i renowacja ołtarzy MB Różańcowej i św. Anny

2000-2003 r. - remont i renowacja tynków zewnętrznych wraz z remontem wież frontowych

2004 r. - wymiana nawierzchni wokół kościoła, poświęcenie pomnika św. Józefa Sebastiana Pelczara

2005 r. - ustanowienie św. Jana Chrzciciela i bł. s. Celestyny Faron patronami miasta i parafii, poświęcenie figur patronów umieszczonych we wnękach na frontonie kościoła, konserwacja i renowacja obrazu i ołtarza Matki Bożej Ognistej

NABOŻEŃSTWA

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU - CODZIENNIE 16:30 - 18:00

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ OGNISTEJ - W KAŻDĄ ŚRODĘ 17:40

DO ŚW. JÓZEFA: KAŻDY CZWARTEK 17:40

DROGA KRZYŻOWA: PIĄTEK - 7:00 I 17:30 - DLA WSZYSTKICH, 15:30 - DLA DZIECI

GORZKIE ŻALE: NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU 15:00, 17:00

NABOŻEŃSTWIE DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I ŚW. JANA PAWŁA II: każdy poniedziałek o 17.40

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE
6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:15
(Msza św. w intemcji parafian), 16:00, 18:00

MSZE ŚWIĘTE W NIEKTÓRE UROCZYSTOŚCI I ŚWIĘTA:
6:30, 9:30, 16:00, 18:00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE
6:30, 16:00 - W KAPLICY MATKI BOŻEJ, 18:00