biblioteka parafialna2

Przy kolegiacie brzozowskiej została zorganizowana Biblioteka Parafialna im. Bartłomieja Misiałowicza. Mieści się ona w dawnym seminarium duchownym (dawny gmach sądu) na piętrze w pokoju nr 11.

Biblioteka jest czynna dwa razy w tygodniu – środy i piątki
w godz. od 14 do 16 –tej’


Biblioteka liczy ok. 7 tys. woluminów ujętych w działach:
- beletrystyka,
- religioznawstwo i teologia, żywoty świętych,
- regionalia,
- słowniki, encyklopedie,
- czasopisma.

Literatura beletrystyczna obejmuje klasykę polską, obcą i współczesną. Dużą grupę księgozbioru stanowią pozycje z zakresu religioznawstwa, homilie znanych kaznodziei, biografie świętych, ponadto komentarze biblijne Pisma Świętego, słowniki teologiczne, Encyklopedia katolicka (7 tomów – od A do J).biblioteka parafialna

Bogaty jest księgozbiór dot. życia i działalności Ojca Świętego św. Jana Pawła II. Są to albumy z pielgrzymek do Polski i innych krajów świata, homilie. Cennym nabytkiem w tej grupie jest ILUSTROWANE KALENDARIUM WIELKIEGO PONTYFIKATU JANA PAWŁA II – 1978– 2005. – dar od ks. dr Franciszka Rząsy - ówczesnego proboszcza.

Ok. 300 pozycji liczy dział regionaliów. One to uzupełniają wiedzę czytelników o społeczności lokalnej, historii naszego miasta i regionu. Dział ten został wzbogacony książkami o Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej, w tym o Lwowie. Ponadto przekazano bibliotece księgozbiór zmarłego ks. Jana Rąba – archiwisty z Iwonicza, zawierający prace księdza doktora, który na prośbę Instytutu Geografii Historycznej Kościoła w Polsce opracował m.in. temat: PARAFIE DIECEZJI PRZEMYSKIEJ W LATACH 1939-951. Znajdujemy w nich historie parafii, w tym brzozowskiej. Przybliżają nam one postacie założycieli i budowniczych kościołów, fundatorów, księży biskupów. Są źródłem wiedzy dla zainteresowanych.

W posiadaniu biblioteki znajdują się czasopisma – często z odległych lat – kompletowane przez księży proboszczów. Dużą wartość archiwalną mają KRONIKI DIECEZJI PRZEMYSKIEJ. Cennym nabytkiem są roczniki NASZA PRZESZŁOŚĆ z lat 1946-1988 Znajdujemy w nich rozprawy z dziedziny historii Kościoła i kultury katolickiej, W numerze IX z 1959 r. znajdujemy opracowanie ks. Jana Rąba pt. KOŚCIELNE DZIEJE BRZOZOWA (str.293-321).
Inne czasopisma, które dotarły do naszej biblioteki to: ATHENEUM, BIBLIOTEKA KAZNODZIEJSKA, MATERIAŁY HOMILETYCZNE, MATERIAŁY PROBLEMOWE, CHRZEŚCIJANIN W ŚWIECIE, COMUNIO, ZNAK, WIĘŹ, ROCZNIKI TEOLOGICZNO-KANONICZNE.

Biblioteka nie posiada własnych funduszy, a nabyte książki pochodzą z darów. Największym darczyńcą i jednocześnie organizatorem tej biblioteki jest ks. Infułat Julian Pudło, który z prywatnych zbiorów ofiarował ok. 4 tys. książek
Ok. tysiąca książek to dary od parafian. Część pozycji jest po zmarłych księżach – dr Jana Rąba z Iwonicza i ks. Józefa Czenczka z Caritasu brzozowskiego. Dyrekcja Muzeum regionalnego z Brzozowa przekazała regionalia Brzozowa i okolic. Kilkanaście nowości przekazał ks. dr Franciszek Rząsa ówczesny proboszcz. Również księża wikariusze przekazali część swoich zbiorów.
W bibliotece pracują społecznie panie: Monika Prodziewicz, Wiesława Mukomiełow, Jadwiga Ogrodnik i Barbara Piecuch.
Szczegółowa historia powstania i działalności naszej biblioteki parafialnej jest spisana w KRONICE.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej biblioteki i korzystania z posiadanych zbiorów.

Informację opracowała Barbara Piecuch,
fotografie: Ryszard Piecuch

NABOŻEŃSTWA

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU - CODZIENNIE 16:30 - 18:00

NOWENNA DO MATKI BOŻEJ OGNISTEJ - W KAŻDĄ ŚRODĘ 17:40

DO ŚW. JÓZEFA: KAŻDY CZWARTEK 17:40

DROGA KRZYŻOWA: PIĄTEK - 7:00 I 17:30 - DLA WSZYSTKICH, 15:30 - DLA DZIECI

GORZKIE ŻALE: NIEDZIELE WIELKIEGO POSTU 15:00, 17:00

NABOŻEŃSTWIE DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I ŚW. JANA PAWŁA II: każdy poniedziałek o 17.40

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE
6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:15
(Msza św. w intemcji parafian), 16:00, 18:00

MSZE ŚWIĘTE W NIEKTÓRE UROCZYSTOŚCI I ŚWIĘTA:
6:30, 9:30, 16:00, 18:00

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE
6:30, 16:00 - W KAPLICY MATKI BOŻEJ, 18:00